HÀNG LIKENEW

IPHONE
Iphone Likenew Nguyên bản đã qua sử dụng nhưng chưa sửa chữa hàng 99%
SAMSUNG
SAMSUNG Nguyên bản đã qua sử dụng nhưng chưa sửa chữa hàng mới 99%
0707115247
0707115247