Thay Camera Lumia

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  LUMIA CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU KÍNH CAMERA 
Lumia 510/520 Call Call Call
Lumia 525 Call Call Call
Lumia 530  Call Call Call
Lumia 535  Call Call Call
Lumia 540 Call Call Call
Lumia 430  Call Call Call
Lumia 435  Call Call Call
Luma 620  Call Call Call
Lumia 625  Call Call Call
Lumia 630  Call Call Call
Lumia 640 Call Call Call
Lumia 640 XL Call Call Call
Lumia 650 Call Call Call
Lumia 720  Call Call Call
Lumia 730  Call Call Call
Lumia 730 - Liệt cảm ứng Call Call Call
Lumia 800 Call Call Call
Lumia 820  Call Call Call
Lumia 822  Call Call Call
Lumia 830  Call Call Call
Lumia 900  Call Call Call
Lumia 920 Call Call Call
Lumia 925 Call Call Call
Lumia 928 Call Call Call
Lumia 930  Call Call Call
Lumia 950  Call Call Call
Lumia 950 XL Call Call Call
Lumia 1020  Call Call Call
Lumia 1320  Call Call Call
Lumia 1520  Call Call Call

Thay Camera Lumia

0707115247
0707115247