Thay Camera Mobiistar

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL MOBIISTAR CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU KÍNH CAMERA 
Mobiistar Lai Zoro Call Call Call
Mobiistar Lai Zoro 2 Call Call Call
Mobiistar Lai  z Call Call Call
Mobiistar Lai  z1 Call Call Call
Mobiistar Lai  z2 Call Call Call
Mobiistar Lai 512 Call Call Call
Mobiistar  Touch Lai 512 Call Call Call
Mobiistar Lai 402 Call Call Call
Mobiistar 402M Call Call Call
Mobiistar Touch Bean 402C Call Call Call
Mobiistar Bean 412C Call Call Call
Mobiistar 402C Call Call Call
Mobiistar Lai 508 Call Call Call
Mobiistar Lai 504C Call Call Call
Mobiistar Lai  zoro 2 - 3 Call Call Call
Mobiistar Lai Yuna Call Call Call
Mobiistar Lai Yuna1 Call Call Call
Mobiistar Lai Yuna C Call Call Call
Mobiistar Lai Yuna S Call Call Call
Mobiistar Lai yolo Call Call Call
Mobiistar Lai yuki Call Call Call
Mobiistar Lai zena Call Call Call
Mobiistar Lai zumbo Call Call Call
Mobiistar Lai 504 Q.M.K Call Call Call
Mobiistar prime x1 Call Call Call
Mobiistar prime 508 Call Call Call
Mobiistar prime 558 Call Call Call
Mobiistar prime X plus Call Call Call
Mobiistar prime X Call Call Call
Mobiistar prime x grand Call Call Call
Mobiistar prime X Max Call Call Call
Mobiis budy Call Call Call
Mobiistar  tab one Call Call Call
Mobiistar S330 Call Call Call
Mobiistar Kool lite Call   Call Call
 Mobiistar  Bean 452t  Call Call Call
Mobiistar Kat 402c Call Call Call
Mobiistar Kem 462 Call Call Call

Thay Camera Mobiistar

0707115247
0707115247