Thay Camera Obi

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  OBI CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU KÍNH CAMERA 
Obi SJ 1.5 Zin Call Call Call
Obi SF1 Zin Call Call Call
Obi MV1 Call Call Call
Obi S507 Zin Call Call Call

Thay Camera Obi

0707115247
0707115247