Thay Camera Wiko

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  WIKO CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU KÍNH CAMERA 
Wiko Getaway Call Call Call
Wiko Highway Pure    Call Call Call
Wiko Bloom Call Call Call
Wiko Bloom 2 Call Call Call
Wiko Rainbow Up  Call Call Call
Wiko Ridge  Call Call Call
Wiko Ridge Fob Call Call Call
Wiko Rainbow   Call Call Call
Wiko Rainbow Lite Call Call Call
Wiko Robdy Call Call Call
Wiko U Pluse Call Call Call
Wiko U Feel Prime Call Call Call
Wiko U Feel go Call Call Call
Wiko U Feel Call Call Call
Wiko Fulp Fab Call Call Call
Wiko Fever  Call Call Call
Wiko Rainbow Jam 3G Call Call Call
Wiko Rainbow Jam 4G Call Call Call
Wiko Jam 3G Call Call Call
Wiko Jam 4G Call Call Call
Wiko Jam Call Call Call
Wiko Leny  Call Call Call
Wiko Leny 3 Call Call Call
Wiko Leny 2  Call Call Call
Wiko Leny 1 Call Call Call
Wiko Sunset 2  Call Call Call
Wiko Kite  Call Call Call
Wiko K - Kool Call Call Call
Wiko Wax  Call Call Call
Wiko Highway Sings  Call Call Call
Wiko Fizz  Call Call Call
Wiko Highway 4G  Call Call Call
Wiko Ridged Fab 4G  Call Call Call
Wiko Daikmoon Call Call Call
Wiko Birdy  Call Call Call
Wiko Dark Night  Call Call Call
Wiko Ozzy  Call Call Call
Wiko Goa  Call Call Call
Wiko DarkSide Call Call Call
Wiko Bary  Call Call Call
Wiko Cink Five  Call Call Call
Wiko Cink Slim  Call Call Call
Wiko Plup  Call Call Call
Wiko Jerry Call Call Call
Wiko Slide Call Call Call
Wiko Peax Call Call Call

Thay Camera Wiko

0707115247
0707115247