Thay Camera Wing

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  WING CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU KÍNH CAMERA 
Wing M50    Call Call Call
Wing M40  Call Call Call
Wing V50  Call Call Call
Wing V40  Call Call Call
Wing VN50   Call Call Call
Wing Hero 40  Call Call Call
Wing Hero 40s    Call Call Call
Wing lris 50  Call Call Call
Wing lris 55  Call Call Call
Wing S800  Call Call Call
Wing S880  Call Call Call
Wing S700  Call Call Call
Wing Touch 50  Call Call Call
Wing P4000   Call Call Call
Wing 40i Call Call Call
Wing V45 Call Call Call

Thay Camera Wing

0707115247
0707115247