Thay Chân Sạc - Cáp Chân Sạc Acer

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL ACER THAY CHÂN SẠC - CÁP CHÂN SẠC
Acer Iconia A1-830 Call
Acer Iconia A1-840 Call
Acer Iconia A1-713 Call
Acer Iconia W1-840 Call
Acer Iconia Tab W500 / W501 Call
Acer conia B1-723 Call
AcerI conia One 10  Call
Acer Iconia One 7 HD Call
Acer Iconia One 7 Call
Acer Iconia Talk S Call
Acer B1 – 721-720 Call
Acer B1-723 Call
Acer B1-720/ B1-7 Call
Acer B1-730/ B1-731 Call
Acer B1-710  Call
Acer B1-A71  Call
Acer A1 – 811-810 Call
Acer A3 – A11 Call
Acer Tab A200 Call
Acer Tab A500 ( 10 in) Call
Acer A1-713 Call
Acer A1-830T  Call
Acer A1-840/ A1-841 Call

Thay Chân Sạc - Cáp Chân Sạc Acer

0707115247
0707115247