Thay Chân Sạc - Cáp Chân Sạc Wiko

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  WIKO THAY CHÂN SẠC - CÁP CHÂN SẠC 
Wiko Getaway Call
Wiko Highway Pure    Call
Wiko Bloom Call
Wiko Bloom 2 Call
Wiko Rainbow Up  Call
Wiko Ridge  Call
Wiko Ridge Fob Call
Wiko Rainbow   Call
Wiko Rainbow Lite Call
Wiko Robdy Call
Wiko U Pluse Call
Wiko U Feel Prime Call
Wiko U Feel go Call
Wiko U Feel Call
Wiko Fulp Fab Call
Wiko Fever  Call
Wiko Rainbow Jam 3G Call
Wiko Rainbow Jam 4G Call
Wiko Jam 3G Call
Wiko Jam 4G Call
Wiko Jam Call
Wiko Leny  Call
Wiko Leny 3 Call
Wiko Leny 2  Call
Wiko Leny 1 Call
Wiko Sunset 2  Call
Wiko Kite  Call
Wiko K - Kool Call
Wiko Wax  Call
Wiko Highway Sings  Call
Wiko Fizz  Call
Wiko Highway 4G  Call
Wiko Ridged Fab 4G  Call
Wiko Daikmoon Call
Wiko Birdy  Call
Wiko Dark Night  Call
Wiko Ozzy  Call
Wiko Goa  Call
Wiko DarkSide Call
Wiko Bary  Call
Wiko Cink Five  Call
Wiko Cink Slim  Call
Wiko Plup  Call
Wiko Jerry Call
Wiko Slide Call
Wiko Peax Call

Thay Chân Sạc - Cáp Chân Sạc  Wiko

0707115247
0707115247