Thay Loa Asus

bai_viet_sua_lai_2

Chúng tôi Capcuudidong.vn sẽ giúp bạn giải quyết những lo lắng và nhu cầu trên bằng sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa chữa thay Loa ,tư vấn tận tình,giúp khách hàng có được thông tin cần thiết nhất về quá trình sửa chữa cùng với mức phí hợp lý nhất .Thời gian sửa chữa  lấy ngay trong vòng 60 phút.

CapCuuDiDong.vn gửi đến quý khách hàng bảng giá tham khảo trước khi sử dụng dịch vụ

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP.

MODEL ASUS LOA TRONG LOA NGOÀI
ZENPHONE 4 MAX PRO 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE NOTE 4 PRO X00ID 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE LIVE 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE LIVE A007 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 3 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 4 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 5 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 6 150.000 đ 200.000 đ
ASUS K004 150.000 đ 200.000 đ
ASUS K012 150.000 đ 200.000 đ
ASUS K018 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE MAX ZC550KL 150.000 đ 200.000 đ
MEMOPAD 8 K00L 150.000 đ

200.000 đ

K00B (MEMOPAD HD7) 150.000 đ 200.000 đ
K00L (MEMOPAD 8) 150.000 đ 200.000 đ
K00F 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 4.5 T00Q 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE C Z007 150.000 đ 200.000 đ
ASUS NEXUS 7 K016 150.000 đ 200.000 đ
ASUS NEXUS 7 (2013) 150.000 đ 200.000 đ
ASUS NEXUS 7 (2012) 150.000 đ 200.000 đ
ASUS NEXUS 7 (2012) ME370 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 4 A400, A450 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 4.5 150.000 đ

200.000 đ

ZENFONE 6 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 5 T00F T00J 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE  3 UTRZA 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE 3 MAX 5.5 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE  3 MAX (5.2) ZC 520TL 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE  3 LAZER (ZC551KL) 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE  3 (5.2) Z017D 150.000 đ 200.000 đ
 ZENFONE  3 Z017D ( ZE520KL) 150.000 đ 200.000 đ
ASUS ME180/K00L 150.000 đ 200.000 đ
ASUS ME371/K004 150.000 đ 200.000 đ
ASUS ME372/K00E 150.000 đ 200.000 đ
ASUS ME172/K0W 150.000 đ 200.000 đ
ASUS ME176 150.000 đ 200.000 đ
ASUS A1- 810 150.000 đ 200.000 đ
ASUS A1- 830 150.000 đ 200.000 đ
ASUS B1- 721 150.000 đ 200.000 đ
ASUS B1- A71 150.000 đ 200.000 đ
ZENFRONE 2 LASER 150.000 đ 200.000 đ
ZENFRONE 3 LASER 150.000 đ 200.000 đ
ZENFRONE 3 MAX 150.000 đ 200.000 đ
ZENFRONE 4  MAX 150.000 đ 200.000 đ
ZENFRONE 4  MAX PRO 150.000 đ 200.000 đ
ASUS FONEPAD 7 150.000 đ 200.000 đ
FONEPAD 7 (FE170CG) 150.000 đ 200.000 đ
FONEPAD 7  FE171CG 150.000 đ 200.000 đ
FONEPAD 7  K004 150.000 đ 200.000 đ
FONEPAD 7  K00Z 150.000 đ 200.000 đ
FONEPAD 7  K012/K00E 150.000 đ 200.000 đ
FonePad 7 FE375 K019 150.000 đ 200.000 đ
FONEPAD 7 DUAL K01E 150.000 đ 200.000 đ
FONEPAD 7 DUAL K011 150.000 đ 200.000 đ
FONEPAD V 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE MAX FULL M1 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE ZOOM 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE GO 4.5 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE GO X00BD 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE GO BLACK X013DA 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE GO ZB551KL 150.000 đ 200.000 đ
ZENFONE GO 150.000 đ 200.000 đ

Thay Loa Asus

0707115247
0707115247