Thay Loa Lenovo

 
WED1_1
Chúng tôi Capcuudidong.vn sẽ giúp bạn giải quyết những lo lắng và nhu cầu trên bằng sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa chữa thay Loa ,tư vấn tận tình,giúp khách hàng có được thông tin cần thiết nhất về quá trình sửa chữa cùng với mức phí hợp lý nhất .Thời gian sửa chữa  lấy ngay trong vòng 60 phút.

CapCuuDiDong.vn gửi đến quý khách hàng bảng giá tham khảo trước khi sử dụng dịch vụ

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP.

MODEL LENOVO LOA TRONG LOA NGOÀI
Lenovo A606 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A650 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A678 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A680e  150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A680 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A850 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A859 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A800 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A880   150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A287 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A316  150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A318 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A319  150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A320t 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A216 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A2107 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A308 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A308t  150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A356 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A366 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A500 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A520 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A7-30 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A7600 (a10-70) 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A7000  150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A7000 Plus 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A6000 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A800/706/760/765 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A820/ S720 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A1000 tap 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A3300 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A3500 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A5000 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo A5500  150.000 đ 200.000 đ
Lenovo B8000 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo B6000 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo P1/P1m 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo P70-A 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo P770 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo P780 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo P700 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S580 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S660 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S688 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S920 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S930 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S960 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S8/s8-50 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S9 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S60 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S90 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S890/A830D 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S850 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S860 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S880 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S899t 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S820 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S5000 tab 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo S6000 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo K900 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo K910 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo K860 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo K3 note 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo K4 note 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo K50 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo tab 2(a7-30 A7-10) 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo yoga tablet 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo vibe x2  150.000 đ 200.000 đ
Lenovo vibe K5 150.000 đ 200.000 đ
Lenovo vibe K5 A6020 150.000 đ 200.000 đ

Thay Loa Lenovo

0707115247
0707115247