Thay Micro Obi

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  OBI THAY MICRO
Obi SJ 1.5 Zin Call
Obi SF1 Zin Call
Obi MV1 Call
Obi S507 Zin Call

Thay Micro Obi

0707115247
0707115247